MSJ Tak & Måleri entreprenad AB

MSJ Tak & Måleri entreprenad AB

Avd Sydsvenska

Fasad innan Målning.(Ramkvilla)

Bostadsrättföreningen ÖrnaHaugen i Bergen sommaren 2014. Tvätt och Färgbehandling av alla tak plus Tvätt av alla fasader och ommålning av Altaner.

Samma fasad efter målning.